Kosten
Het stadskantoor gaat ongeveer 46 miljoen euro kosten. Dit is het totaalbedrag, dus voor de bouw, de installaties, de inrichting en de afwerking. Ook de grondkosten en de bijdrage aan de publieke parkeergarage zijn in dit totaalbedrag verwerkt.

De gemeenteraad heeft bepaald dat 46 miljoen euro het maximumbedrag is.
Daarmee bouwt Venlo een stadskantoor van gemiddeld niveau.

lage exploitatiekosten
Behalve naar de kosten voor realisatie wordt nadrukkelijk gekeken naar de exploitatiekosten van het gebouw. Oftewel: Wat kost het gebouw straks in het gebruik? Denk dan aan energiekosten voor bijvoorbeeld verwarming, koeling en verlichting. Denk ook aan kosten die nodig zijn om het gebouw aan te passen aan veranderende omstandigheden in de toekomst.

Normaal gesproken geldt voor alle gebouwen dat de exploitatiekosten vele malen hoger zijn dan de bouwkosten. Door in het ontwerp hier al rekening mee te houden, kan flink op de toekomstige exploitatiekosten bespaard worden.

Er wordt een ontwerp gemaakt op basis van de Cradle to Cradle uitgangspunten. Dit levert niet alleen een duurzaam gebouw op, maar zorgt ook voor een besparing van energiekosten.