Ontwerp- en bouwteam
Het ontwerpteam, dat het 'geschreven' programma van eisen heeft vertaald naar een 'getekend' ontwerp, bestaat uit de volgende disciplines.

architect
In september 2008 is een Programma van Eisen (PvE) vastgesteld. Op basis van dit PVE is door vijf geselecteerde architectenbureaus (niet-openbare Europese aanbesteding) een visie op de ontwerpopgave opgesteld. Medio juli 2009 is de opdracht definitief gegund aan architectenbureau Kraaijvanger uit Rotterdam.

bouwmanagement
Bouwmanagement is de totale technische en financiële coördinatie van een nieuwbouwproject. Het is in feite de rechterhand van het gemeentelijke projectmanagement. Het bouwmanagement bewaakt de kosten van het ontwerp gedurende het totale ontwerp- en realisatieproces en is ook verantwoordelijk voor de technisch- inhoudelijke aansturing van de architect, constructeur en installatieadviesbureaus.
Vanwege de aard en omvang van het project is gekozen voor het inhuren van externe capaciteit en expertise. Normaal gesproken wordt deze discipline binnen de gemeente Venlo ingevuld (Voorbeelden zijn: t ’Raodhoes, parkeergarages, sporthallen, scholen, brandweerkazerne).

De opdracht voor het bouwmanagement is in december 2009 definitief gegund aan BBN Adviseurs te Houten.

huisvestingsadviseur

De opdracht aan de huisvestingsadviseur omvat het ontwikkelen en implementeren van een inrichtings- en huisvestingsconcept (inclusief nazorg) voor in het nieuwe stadskantoor. In het vastgestelde Programma van Eisen van het stadskantoor is reeds gekozen voor een activiteitengerelateerde werkplek concept. Hoe dit er uiteindelijk uit komt te zien, is afhankelijk van de te ontwikkelen “Venlose nieuwe manier van werken”. Het huisvestingsconcept moet deze nieuwe manier van werken ondersteunen en uitstralen.

Medio januari 2010 is de opdracht definitief gegund aan Veldhoen & Company te Waalre.

constructeur

De constructeur toetst de technische uitvoerbaarheid van het ontwerp, maakt constructieberekeningen en geeft advies over draagvermogen van materiaalgebruik en constructietechniek. De constructeur doet dit gedurende het totale ontwerpproces vanaf het structuurontwerp, op basis van de input van de architect, de bouwmanager, de huisvestingsadviseur en de installatieadviseur. De constructeur moet uiteindelijk een besteksgereed ontwerp opleveren waarmee het nieuwe stadskantoor gebouwd kan worden.

Medio januari 2010 is de opdracht definitief gegund aan WSM Engineering te Heythuysen.

installatieadviseur
De installatieadviseur geeft advies over hoe de verschillende cradle to cradle -aspecten  installatietechnisch in het nieuwe ontwerp vormgegeven kunnen worden. Hierbij valt te denken aan advies op het gebied van type installaties, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van installatietechniek, isolatie, etc. maar ook berekenen of het ontwerp en de daarbij gebruikte materialen en installaties ook echt zorgen voor een verantwoord binnenklimaat én of het gebouw ook voldoet aan de gestelde C2C-ambitie.

In april 2010 is de opdracht definitief gegund aan het internationale bureau Royal Haskoning DHV.

cradle to cradle
Het C2C ExpoLAB in Venlo adviseert het ontwerpteam over de toepassing van de Cradle to Cradle filosofie in het ontwerp van het gebouw en ondersteunt bij de zoektocht naar technieken, materialen en kennis. 


Het bouwteam bestaat uit het ontwerpteam aangevuld met:

aannemer
De gemeente Venlo heeft de bouw gegund aan aanneemcombinatie Laudy/Ballast Nedam. Het bedrijf bleek de gunstigste inschrijver in de Europese aanbestedingsprocedure.

onderaannemers
Specialistische werkzaamheden worden gerealiseerd door onderaannemers:
Ballast Nedam Funderingstechnieken
Volker Staal en Funderingen
Tes Installatietechniek
Envo Installatietechniek